TJENESTER

Vi tilbyr og bistår med ulike tjenester gjennom et bredt spekter av lokale samarbeidspartnere!

Områder der FFS AS kan bistå med ulike servicebehov fra 2. halvår 2017 til 2020 og etter ferdigstillelse:
 • Vedlikehold veger
 • Snømåking
 • Vedlikehold av kjøretøy
 • Sveisearbeid
 • Maskiner (kran, gravemaskin)
 • Vedlikehold strømnett
 • Vedlikeholdstjenester, bygninger
 • Håndverkstjenester
 • Overnatting
 • Catering
 • Avfallshåndtering
 • VVS
 • Rekkverk, gjerder
 • Bygg
 • Transport
 • Helikopter
 • Maskinleie
 • Utstyrsleie (kompressorer, generatorer, spesialverktøy)
 • Leie av biler, maskiner og utstyr
 • Vedlikehold og reparasjon utstyr
 • El. installasjoner
 • Lagertelt
 • Kopiering, trykkeri
 • Renovasjon
 • Diesel /drivstoff
 • Leie av biler
 • Leie av kontorfasiliteter
 • Stillas
 • Leie av store maskiner
 • Kontorpersonale
 • Rengjøring
 • Renhold hovedkomponenter i havn
 • Personale til vakthold
 • Lastebiler
 • Lastebiler for transport gods havn-site
 • Veitransportledere
 • Maskinverksted
 • Verksted for reparasjon av biler/lastebiler
 • Rent vann i tanker
 • Verktøy og forbruksmateriell