BAKGRUNN

Regionene Fosen og Orkdal samt Trøndelag som fylke står overfor Europas største landbaserte vindkraftutbygging og bygging av ny 420V kraftledning. Samlet investering er i størrelsesorden 18.milliarder. Aktører i dette er bl.a. Statkraft, Vestas, Statnett, TrønderEnergi, Dalekovod, Fosen Bo & catering, o.a.

Vi ønsker at Europas største landbaserte utbygging av vindkraft skal gi regional verdiskaping og fremtidig økt kompetanseheving for regionalt næringsliv.

Vi ønsker å tilby et velfungerende maskineri / ulike tjenester som er effektive for alle parter.